Informace o ochraně údajů

Tato informace popisuje, jakým způsobem společnost Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH (my) zpracovává Vaše osobní údaje.

Zpracování Vašich údajů

Všechny údaje, které nám poskytnete, když s námi uzavřete smlouvu nebo nám zasíláte poptávku (např. ohledně koupě, způsobu prodeje, použití našich produktů, informace k produktům) námi budou – pokud neexistuje svolení s dalším zpracováním údajů – používány výhradně k účelům, které jsou nutné ke plnění smlouvy nebo zodpovězení Vašich dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. b a f  Zákona o ochraně osobních údajů).

Pouze když dáte svůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a Zákona o ochraně osobních údajů, použijeme údaje, které nám v tomto souhlasu poskytnete, k jiným účelům, jako například k zasílání newsletteru atd.; přesný způsob použití přitom vyplývá z příslušného souhlasného prohlášení. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, přičemž upozorňujeme na to, že i po tomto odvolání námi mohou být dále zpracovávány údaje, které jsou nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností.

Předání Vašich údajů příjemci

Vaše údaje budou s Vašim souhlasem předávány s námi spojeným firmám uvedeným ve Vašem souhlasném prohlášení; i tyto firmy smí Vaše údaje používat pouze v rozsahu, se kterým jste souhlasili.

Kromě toho předáváme zpracování údajů externím firmám. Těmto smluvním zpracovatelům budou Vaše údaje zpřístupněny pouze do té míry, jak je to nutné pro jejich službu. Smluvní zpracovatelé podléhají také přísným předpisům o ochraně osobních údajů a jsou vázány na způsoby zpracování, které jim smluvně zadáme, nesmí tedy Vaše údaje použít k jiným účelům. Vaše údaje zpřístupníme následujícím zpracovatelům údajů:

 • servis nebo námi využívání obchodní zástupci a velkoobchodníci
 • námi využívané IT firmy
 • poskytovatelé služeb v oblasti zasilatelství jako např. doručovatelé
 • úvěrové instituty za účelem platby
 • daňoví poradci
 • instituce průzkumu trhu
 • marketingové firmy jako tiskárny atd.

Doba uložení

Vaš údaje námi budou ukládány tak dlouho, jak to bude námi považováno za přiměřeně potřebné, abychom dosáhli uvedeného účelu a jak je to podle rozhodného práva přípustné. Ukládáme Vaše údaje v každém případě po dobu existence lhůty pro uložení, nebo pokud ještě neuplynuly promlčecí doby možných právních nároků.

Zpracování údajů při využití našich webových stránek

Používáme Google Analytics, analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používají tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na počítači uživatele a umožňují analýzu využití webové stránky. Prostřednictvím Cookie vytvořené informace o využití webové stránky (bez IP-adresy uživatele) jsou přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Google bude tyto informace využívat k vyhodnocení webové stránky, k sestavení reportu o aktivitách webové stránky pro provozovatele webové stránky a poskytnutí dalších služeb spojených s využitím webových stránek a internetu. Google bude také tyto informace poskytovat třetím osobám, pokud to bude zákonem předepsané nebo pokud třetí osoby tyto údaje zpracovávají pro Google. Jste informován o tom, že instalaci Cookies lze zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě případně nemusí být v plném rozsahu využívány všechny funkce této webové stránky. Využitím této webové stránky potvrzujete, že souhlasíte se zpracováním přes Vás zjištěných údajů prostřednictvím Google výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Vaše práva v souvislosti s Vašimi údaji

Podle platného práva o ochraně údajů jste kromě jiného oprávněn (podle podmínek rozhodného práva)

 • požadovat informaci o tom, zda a které údaje o Vás máme uložené a obdržet jejich kopie,
 • požadovat opravu, změnu nebo vymazání Vašich údajů, pokud nejsou správné nebo nebyly zpracovány podle zákona,
 • požadovat po nás omezení zpracování Vašich údajů,
 • za určitých okolností vyjádřit nesouhlas se zpracováním Vašich údajů nebo odvolat udělený souhlas se zpracováním,
 • vyžadovat přenositelnost údajů,
 • poznat totožnost třetích osob, kterým jsou údaje předávány a
 • podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů.

Naše kontaktní údaje

Pokud byste měli dotazy nebo požadavky týkající se zpracování Vašich údajů, obraťte se na nás:

Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3
8010 Graz
Rakousko

E-Mail: datenschutz@apomedica.com

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Näheres finden Sie in den Datenschutzbestimmungen
Optionen
Google Analytics
GA4
Zustimmen